Nachádzate sa tu

Jesenná násada Kapra

Dňa 16.10.2020 bola vysadená jesenná násada kapra do všetkých našich rerírov. Z tohoto dôvodu plati všeobecný zákaz lovu do 29.10.2020.Lov bude možný od 30.10.2020.

Výbor MsO SRZ Partizánske

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti:

     PREDAJ CENÍN na rok 2020 je ukončený. Pre ďalšie informácie pozrite časť "
Členské - povolenia - poplatky na rok 2021".

V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2021 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.5.2020 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si OBNOVIŤ podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! POZOR - ZMENA - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 20.09.2020 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti:
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5 hodín x 8 = 40 eur) - nezmenené,
- povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov - nezmenené,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur - nezmenené,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia - zrušená povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín navyše - títo členovia sú povinní odpracovať v roku 2020 5 brigádnických hodín (nie 10 hodín),
- zrušená výnimka na brigády pre študentov denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac - títo sú povinní od roku 2020 vrátane odpracovať 5 brigádnických hodín.
     
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Členské - povolenia - poplatky na rok 2021" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
 

VÝSLEDKY prívlačových pretekov na Bagri

Dňa 08.11.2019 sa uskutočnili na VN Partizánske - Bager 0-tý ročník prívlačových pretekov, ktoré organizovala naša MsO.
Hoci počasie pretekárom moc neprialo a termín pretekov kolidoval s inými prívlačovými pretekmi, nášho pretreku sa nokoniec zúčastnilo 30 pretekárov.
Ryby brali opatrne, ale napriek tomu sa počas celých pretekov chytilo úctihodných 118 kusov rýb - hlavne pstruh dúhový, šťuka severná ale našiel sa aj zubáč či plotica...

Stupne víťazov si svojími výkonmi vybojovali :

1. miesto   -   JURÍK Jozef - Beckov
2. miesto   -   BREZNIČAN Martin - Nová Dubnica
3. miesto   -   DRAHOŠ Peter - Beckov

Víťazom gratulujeme !

Kompletné výsledky si môžete pozrieť v prílohe alebo - TU.

!!! Výzva funkcionárov SRZ TN kraja !!!

Prečítajte si a podporte, prosím, výzvu funkcionárov MO a MsO SRZ Trenčianskeho kraja :
Prílohy: 

Spustenie prívodného potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager

Dňa 22.09.2018 o 9:00 sme v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom čiastočne skúšobne otvorili ventil na opravenom potrubí pre dodávku vody z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager.
Žiadame všetkých členov našej ZO, ale aj nečlenov, aby pozorne sledovali oblasti predpokladanej trasy vedenia potrubia a v prípade spozorovania akýchkoľvek možných miest porúch (podmáčanie pôdy alebo vyvierania vody z podzemia) v obci Veľké Uherce a na okolitých poliach, aby ihneď bezodkladne informovali hlavného hospodára pána Ľubomíra Belisa - tel.č. 0949 310829.

Ďakujeme za spoluprácu !

 

Oznamy

Odbahnenie OR Nedanovce

Lov prívlačou od 15.marca do 31.mája

Brigády: aktuálne

Stránky