Nachádzate sa tu

BRIGÁDNICKÁ POVINNOSŤ ČLENA SRZ od roku 2022.

     Rada SRZ Žilina vydala informáciu pre štatutárov a členov SRZ informáciu ohľadom brigádnickej povinnosti členov SRZ. Na základe tejto informácie podľa Stanov SRZ brigádnickú povinnosť má každý člen  SRZ vo veku od 18 rokov bez ohľadu pohlavia a zdravotného stavu. V zmysle uvedeného MsO SRZ Partizánske bude musieť upraviť smernicu pre brigádnickú činnosť v roku 2022, čo bude predmetom rozhodnutia členov našej ZO na členskej schôdzi v roku 2022.

Upozornenie - zmena od roku 2022 - od uvedeného roka v MsO SRZ Partizánske možno nahradiť 5 brigádnických hodín formou naturálneho plnenia - krmivo pre ryby o hmotnosti minimálne 200 kg (napríklad jačmeň, pšenica). V prípade záujmu kontaktujte hospodára alebo pomocného hospodára - pozri časť "Kontakt" a tiež Brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske.