Nachádzate sa tu

BRIGÁDNICKÁ POVINNOSŤ ČLENA SRZ od roku 2022.

     Výročná členská schôdza 10.4.2022 neschválila požadované zmeny v zmysle informácie z Rady SRZ a ohľadom brigádnických povinnosti nebolo nič zmenené. V tejto oblasti sa postupuje v zmysle Brigádnického poriadku MsO SRZ Partizánske.

Upozornenie - zmena od roku 2022 - od uvedeného roka v MsO SRZ Partizánske možno nahradiť 5 brigádnických hodín formou naturálneho plnenia - krmivo pre ryby o hmotnosti minimálne 200 kg (napríklad jačmeň, pšenica). V prípade záujmu kontaktujte hospodára alebo pomocného hospodára - pozri časť "Kontakt" a tiež Brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske.