Nachádzate sa tu

Zmena termínu (v závislosti od počasia) vyhradená ! 
O účasti na brigáde je vždy potrebné informovať príslušného hospodára vopred !
V prípade ak niekto nemá možnosť si brigádu odpracovať v niektorom zo stanovených termínov, je možné, po dohode s príslušným hospodárom, brigádu si odpracovať aj individuálne, pričom je potrebné postupovať v zmysle vydanej smernice o brigádnickej činnosti (smernica dostupná na stránke MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty").

 

Brigády

Revír:
VN Veľké Uherce (č. revíru 2-5470-1-1)
Dátum:
24.10.2020
Obsadenosť:
Volné
Brigáda Veľké Uherce:
 
V sobotu 24.10 o 8:00 hod sa uskutoční brigáda na priehrade.
Záujemci nahláste sa vopred hospodárovi do piatku.
Treba si priniesť prac.rukavice a vhodnú obuv.
 
Ľ.Šútor: 0907 186 875
Revír:
Bebrava č.1 (č. revíru 2-0090-1-1)
Dátum:
27.04.2020
Obsadenosť:
Volné
Na základe uvoľnenia opatrení súvisiace s COVID-19, žiadame rybárov, ktorí majú záujem o vykonanie brigády, aby sa telefonicky nahlásili Hlavnému hospodárovi Ing. Ľubošovi ŠÚTOROVI, tel. 0907 186 875. Maximálny počet osôb v jednej pracovnej skupine je 3, s dodržaním povinnosti nosenia rúšok a prijatých opatrení proti šíreniu COVID - 19. Súčasne žiadame záujemcov o brigádu o trpezlivosť, nakoľko musíme brigády organizovať postupne. Vzhľadom na prijaté opatrenia a počet prihlásených budú záujemci informovaní o termíne a mieste výkonu brigády. Brigády sa budú uskutočňovať na všetkých revíroch MsO SRZ Partizánske , organizáciu a evidenciu bude zabezpečovať hlavný hospodár alebo jeho zástupca alebo nimi poverení pomocnní hospodári na jednotlivých revíroch.