Nachádzate sa tu

Zmena termínu (v závislosti od počasia) vyhradená ! 
O účasti na brigáde je vždy potrebné informovať príslušného hospodára vopred !
V prípade ak niekto nemá možnosť si brigádu odpracovať v niektorom zo stanovených termínov, je možné, po dohode s príslušným hospodárom, brigádu si odpracovať aj individuálne, pričom je potrebné postupovať v zmysle vydanej smernice o brigádnickej činnosti (smernica dostupná na stránke MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty").

 

Brigády

Revír:
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou (č. revíru 2-4280-1-1)
Dátum:
2020.06.06
Obsadenosť:
Volné
V sobotu 6.6.2020 sa uskutoční ďaľšia brigáda pri ktorej sa upravia okolité brehy štrkoviska.
Stretnutie účastníkov bude o 7:30 pri búdach.
Je potrebné sa nahlásiť vopred hospodárovi na:

Jozef Habala 0949 670516
Revír:
Vodné nádrže, štrkoviská a odstavné ramená
Dátum:
2020.05.30
Obsadenosť:
Volné

V sobotu 30.5.2020 sa od 7:00-12:00 hod uskutoční brigáda na spomínanom revíri.
Záujemcov prosím nahlásiť sa vopred :

Andrej Lištiak 0918 240 677

Petrov zdar..

Revír:
Dátum:
2020.04.27
Obsadenosť:
Volné
Na základe uvoľnenia opatrení súvisiace s COVID-19, žiadame rybárov, ktorí majú záujem o vykonanie brigády, aby sa telefonicky nahlásili Hlavnému hospodárovi Ing. Ľubošovi ŠÚTOROVI, tel. 0907 186 875. Maximálny počet osôb v jednej pracovnej skupine je 3, s dodržaním povinnosti nosenia rúšok a prijatých opatrení proti šíreniu COVID - 19. Súčasne žiadame záujemcov o brigádu o trpezlivosť, nakoľko musíme brigády organizovať postupne. Vzhľadom na prijaté opatrenia a počet prihlásených budú záujemci informovaní o termíne a mieste výkonu brigády. Brigády sa budú uskutočňovať na všetkých revíroch MsO SRZ Partizánske , organizáciu a evidenciu bude zabezpečovať hlavný hospodár alebo jeho zástupca alebo nimi poverení pomocnní hospodári na jednotlivých revíroch.