Nachádzate sa tu

Zmena termínu (v závislosti od počasia) vyhradená ! 
O účasti na brigáde je vždy potrebné informovať príslušného hospodára vopred !
V prípade ak niekto nemá možnosť si brigádu odpracovať v niektorom zo stanovených termínov, je možné, po dohode s príslušným hospodárom, brigádu si odpracovať aj individuálne, pričom je potrebné postupovať v zmysle vydanej smernice o brigádnickej činnosti (smernica dostupná na stránke MsO SRZ Partizánske) - TU.

 

Brigády

Revír:
VN Veľké Uherce (č. revíru 2-5470-1-1)
Dátum:
2019.11.07
Obsadenosť:
Volné
V uvedenom termíne sa uskutoční brigáda v Uherciach.Stretnutie bude o 8:00hod na hrádzi.Náplňou bude kosenie náletových drevín,čize je potrebné,aby si zúčastnení doniesli pracovné rukavice.
Záujemcovia o odpracovanie brigády nahláste sa hospodárovi:
Luboš Šútor : 0907 186 875

Potrebný počet osôb: 10

V prípade nepriaznivého počasia sa termín brigády odkladá. 
Revír:
Kolačianský potok (č. revíru 2-1050-1-1)
Dátum:
2019.08.17
Obsadenosť:
Volné

Brigáda Kolačno..
V dôsledku zvýšenej nekalej činnosti na chovnom rybníku na Kolačne je potrebné vykosiť a zkultivovať okolité brehy,preto žiadame členov mo SRZ Partizánske,aby si v prípade záujmu prišli odpracovať brigádu a pomohli v riešení tejto situácie ku prospechu všetkých.
Brigáda na VN Veľké Uherce sa týmto prekladá na Kolačno.
17.8.2019
8:00hod

Zastrešuje Ľuboš Šútor
0907186875

Revír:
VN Veľké Uherce (č. revíru 2-5470-1-1)
Dátum:
2019.05.31
Obsadenosť:
Volné

Brigády sa uskutočnia v uvedených termínoch,v prípade nepriaznivého počasia sa termín ruší.Záujemcovia sa musia vopred nahlásiť hospodárovi.
Luboš Šútor : 0907 186 875

15.6.2019 8:00hod
6.7..2019 8:00hod
27.7.2019 8:00hod
17.8.2019 8:00hod