Nachádzate sa tu

!!! Choroba rýb na kaprových revíroch !!!

Dnes sme za operatívnej a aktívnej pomoci nášho ichtyológa zo SRZ Rada Žilina - Ing. Hajňuka,  skontrolovali kvalitu vody a stav rybej obsádky na našich kaprových revíroch s nasledujúcimi závermi:
- voda vo VN Partizánske (Bager) aj vo VN Veľké Uherce je z pohľadu meraných veličín (kyslík, pH, amoniak,,,) v poriadku.
- choroba rýb na našich kaprových revíroch je napriek tomu potvrdená !!! Presnejšie určenie druhu choroby budeme vedieť do konca tohto týždňa, kedy by mali byť výsledky z laboratória z odobratých vzoriek.
- ryby treba podľa doporučenia ichtyológa preliečiť chlórovým vápnom (medikované krmivo Rupín už bolo aplikované správne a včas).
- až do odvolania sa bezodkladne zatvárajú revíry - Štrkovisko Žabokreky a OR Nedanovce !!!
- rybárske preteky 4. a 5. mája sa sa z vyššie uvedených dôvodov rušia !!!

Náhradný termín rybárskych pretekov predpokladáme koncom mesiaca máj (po vyliečení rybej obsádky).
Informácie budú zverejnené na internete.

Výbor MsO SRZ Partizánske