Nachádzate sa tu

Dokumenty

Interné normy a smernice MsO SRZ Partizánske

V tejto časti si môžete prezrieť interné normy a smernice vydané MsO SRZ Partizánske.

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 1.12.2021.
B. Smernica č. 1-11-2022 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2022) - schválená výborom ZO dňa 1.12.2021.

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2021

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske v roku 2021.

Zápisnica z VČS 8/2021

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2020

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske v roku 2020.

Zápisnica z VČS 9/2020

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2019

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Zápisnica z MČS 10/2019

Zápisnica z VČS 03/2019

Darujte nám svoje 2% dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať 2 % zo svojich daní ľubovoľnej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky.

O Vašu podporu sa uchádzame aj my - Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Partizánske.
Postup pri poukázaní sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo si podávate daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba.

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2018

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Stránky