Nachádzate sa tu

Dokumenty

Interné normy a smernice MsO SRZ Partizánske

V tejto časti si môžete prezrieť interné normy a smernice vydané MsO SRZ Partizánske.

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 29.9.2022.
B. Smernica č. 1-11-2022 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2022) - schválená výborom ZO dňa 1.12.2021.

Zápisnica z VČS 04-2022

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2022

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske v roku 2022.

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2021

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske v roku 2021.

Zápisnica z VČS 8/2021

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2020

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske v roku 2020.

Zápisnica z VČS 9/2020

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2019

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Zápisnica z MČS 10/2019

Zápisnica z VČS 03/2019

Stránky