Nachádzate sa tu

Dokumenty

Interné normy a smernice

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 27.9.2018.
B. Smernica č. 3-12-2018 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2019) - schválená výborom ZO dňa 22.11.2018.

Zápisnice zo zasadnutí výboru a predsedníctva v roku 2018

V tejto časti si môžete prezrieť zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru a zo zasadnutí predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Zápisnica z MČS 10/2018

Zápisnica z VČS 03/2018