Nachádzate sa tu

Interné normy a smernice

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 28.3.2019.
B. Smernica č. 3-12-2018 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2019) - schválená výborom ZO dňa 22.11.2018.
C. Smernica o prijímaní nových členov do MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 2.5.2019.