Nachádzate sa tu

Interné normy a smernice

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 7.2.2020.
B. Smernica č. 3-02-2020 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2020) - schválená výborom ZO dňa 7.2.2020.
C. Smernica o prijímaní nových členov do MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 2.5.2019.