Nachádzate sa tu

Interné normy a smernice

A. Smernica - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 15.10.2020.
B. Smernica č. 1-10-2021 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske (na rok 2021) - schválená výborom ZO dňa 15.10.2020.
C. Smernica o prijímaní nových členov do MsO SRZ Partizánske - schválená výborom ZO dňa 2.5.2019.