Nachádzate sa tu

Bebrava č.1 (č. revíru 2-0090-1-1)

Čiastkové povodie Bebravy od ústia (pri obci Praznovce) po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia po cestný most Ostratice-Žabokreky. Revír je začlenený do zväzového povolenia.