Nachádzate sa tu

Často kladené otázky

1. Ako a kedy sa môžem stať členom MsO SRZ Partizánske?

Základná organizácia prijíma nových členov vždy na začiatku kalendárneho roka od januára do júna. Termín školenia a vykonania skúšky (kurz) bude vždy s predstihom zverejnený a ich počet bude určený na základe záujmu verejnosti. Na začiatku je potrebné získať žiadosť - prihlášku podľa veku žiadateľa. Tlačivo je možné získať v kancelárií základnej organizácie alebo stiahnúť a vytlačiť z tejto webovej stránky. Tiež je možné získať a vyplniť tlačivo prihlášky aj priamo pred začatím školenia. Podrobné informácie nájdete v časti "DOLEŽITÉ VEDIEŤ" - "Príjem nových členov" ak bude prijímanie nových členov v roku 2021 aktuálne a preto sledujte túto webovú stránku.
PRIJEM NOVÝCH ČLENOV V ROKU 2021 JE UKONČENÝ