Nachádzate sa tu

Členské - povolenia - poplatky na rok 2021

Kancelária MsO SRZ Partizánske :
 - adresa:  ul. Februárova č. 152 (3.posch.), 958 01  Partizánske
 - telefón:  038 7490752  - iba počas stránkových hodín
 - mobil:    0918 533 330 - iba počas stránkových hodín
 - email:    info@srzpartizanske.sk


Rok 2021:

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  38 € 
 Mládež 15-17 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    1 € 
 Čestní členovia    0 € 

Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti 3-5 rokov     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 3-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   30 €
   dospelí iba PM alebo iná ZO   40 €
   deti 3-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €

Pri kúpe zväzového kaprového povolenia sa musí zakúpiť aj miestne kaprové povolenie.
Pri kúpe lipňového zväzového povolenia sa musí zakúpiť aj miestne pstruhové povolenie.

Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 40 eur.
Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.

Ostatné poplatky: 

           
 Nový člen     Zápisné  Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
             
 Opätovný vznik členstva  Zápisné   Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
        
 Zarybňovcí poplatok           20 €
       
 Zarybňovcí poplatok -
 externí členovia
    40 €
       
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=8 €  -  povinnosť 5 hodín    8 - 40 €  
       

Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. zloženkou v Poštovej banke na účet ZO (základnej organizácie),
2. bezhotovostným bankovým prevodom (napr. internet-bankingom) na účet ZO uvedený nižšie,
3. peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárii ZO.

Zloženka Poštovej banky sa vydá v kancelárii ZO alebo bude zaslaná na požiadanie emailom.
Bude na nej uvedený variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby.
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia (ústrižku) o zaplatení tejto zloženky.

Bezhotovostným bankovým prevodom na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu (napr. internet-bankingom).
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po pripísaní platby na účet ZO, čo skontroluje vydávajúci online na internete - internet- bankingom. 

Peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárií ZO a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad.
 

Číslo bankového účtu MsO SRZ Partizánske:   SK96 6500 0000 0000 2028 2199