Nachádzate sa tu

Drahožický potok (č. revíru 2-0360-4-2)

Povodie Drahožického potoka od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene a povodie Trsteného potoka od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene.