Nachádzate sa tu

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenia na rok 2022 sa v našej MsO SRZ Partizánske predávajú od 01. júla 2022.

Ceny predávaných hosťovacích povolení na rybolov pre členov SRZ sú stanovené nasledovne:
  a) kaprové – dospelí – denné - 20 EUR
  b) kaprové – dospelí – týždenné - 60 EUR
  c) pstruhové – dospelí – denné - 15 EUR.

Ceny predávaných hosťovacích povolení na rybolov pre nečlenov SRZ sú stanovená nasledovne:
  a) kaprové – dospelí – denné - 40 EUR
  b) kaprové – dospelí – týždenné - 150 EUR
  c) pstruhové – dospelí – denné - 40 EUR

Pod pojmom „dospelí“ sa rozumejú osoby staré 15 rokov a viac.

Hosťovacie povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ sa vydávajú iba vo výnimočných prípadoch a iba so súhlasom predsedníctva MsO SRZ Partizánske.

Osoby zodpovedné za predaj hosťovacích povolení na rok 2022:
Lubomír Belis ml.- 0949 310829 (Veľké Uherce)
Vladimír Marko - 0905 719304 (Chynorany)
Matej Repa Ing - 0907 675453 (Partizánske)
Anton Kákoš -  0902 330561 (Žabokreky nad Nitrou)

Výbor MsO SRZ Partizánske