Nachádzate sa tu

Hosťovacie povolenia

Rozhodnutím výboru budú hosťovacie povolenia na kaprové aj pstruhové vody našej MO SRZ Partizánske vydávané vždy až od 01.júla príslušného kalendárneho roku.

Pstruhové hosťovacie povolenia - vydáva výlučne hlavný hospodár - Ľubomír Belis ml. (0949 310 829)

Kaprové hosťovacie povolenia:
- na VN Veľké Uherce a VN Partizánske (bager) vydáva hlavný hospodár Ľubomír Belis ml. (0949 310 829)
- na Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou vydáva hospodár Anton Kákoš (0902 330 561).