Nachádzate sa tu

Kontakt

Adresa kancelárie

MsO SRZ Partizánske
Februárova 152
95801 Partizánske
 
IČO: 001782090308
DIČ: 2021284782
Tel. kancelária: 038 7490752
Email: info@srzpartizanske.sk

Číslo bankového účtu:

Poštová banka IBAN -  SK96 6500 0000 0000 2028 2199

Výbor MsO SRZ Partizánske 2018 - 2022

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Predseda Milan Kadnár, Ing. Partizánske 0918 533 330
Tajomník Ľubomír Belis, Ing. Partizánske 0949 194682
Podpredseda Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
Zástupca hospodára Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949310829
Účtovník Pavel Hazucha Partizánske 0907 068630
člen výboru (vedúci krúžku MR) Ján Darnady Brodzany 0904 316388
člen výboru Anton Kákoš Žabokreky nad Nitrou 0902 330561
člen výboru Štefan Kohýl Partizánske 0903 861191
člen výboru Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
člen výboru (športová činnosť) Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
člen výboru (čistota vôd) Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
člen výboru Michal Smatana Partizánske 0908 822844
člen výboru Peter Magdolen, Ing.. Partizánske 0903 702030

Nečlen výboru

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Hlavný hospodár Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875

Kontrolná a revízna komisia    

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
predseda KK Mário Obert Veľké Bielice 0948  020876
člen KK Martin Špirko Partizánske 0915 792660
člen KK      

Rybárska stráž   

Číslo odznaku - Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
1436 - vedúci RS Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
1438 Juraj Beliansky Oslany 0904 380871
1422 Marián Bodnár Veľké Bielice 0903 449865
1423 Ladislav Böhm Veľké Bielice 0902 169779
1443 Benedikt Cabaj Solčany 0902 118449
1424 Ján Darnady Brodzany 0904 316388
1425 Peter Ďurinák Partizánske 0905 234675
1437 Erik Griač Partizánske 0915 336670
1450 Róbert Hrdý Veľký Klíž 0908 223914
1429 Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
1439 Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
1432 Milan Tomiš Partizánske 0903 430586
1441 Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
1431 Juraj Ševčík Malé Bielice 0918 476387
1427 Anton Košík Chynorany 0903 381763
1448 Milan Okša Nadlice 0905 103928
       

Rybársky hospodári a členovia výboru zodpovední za jednotlivé revíry   

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
hlavný hospodár Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
       
VN Bager Partizánske Ľuboš Šútor, Ing. Partizánske 0907 186875
  Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
  Dušan Šebok Partizánske 0902 400948
VN Veľké Uherce Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Roman Žiško Veľké Uherce 0908 886195
  Marcel Mihál Veľké Uherce 0910 112009
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
OR Nedanovce Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Igor Chrenko Chynorany 0905 439766
  Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
rybníky Brodzany Ján Darnady Brodzany 0904 316388
Nitra č.5 Ladislav Böhm Veľké Bielice 0911 069257
  Peter Ďurinák Partizánske 0905 234675
Nitrica č.1 Marián Bodnár Veľké Bielice 0903 449865
Nitrica č. 2 Marián Bodnár Veľké Bielice 0903 449865
Vyčoma č.1 Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
  Róbert Hrdý   0908 223914
Vyčoma č.2 Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
  Róbert Hrdý   0908 223914
Bebrava č.1 Peter Ďurinák Partizánske 0905 234675
  Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Bielice 0911 069257
Uherecký potok Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
Kolačniansky potok Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
Oslianský potok č.1 Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991

Disciplinárna komisia

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Predseda DK Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
člen DK (pokladník MO SRZ) Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
člen DK Dušan Šebok Partizánske 0902 400948