Nachádzate sa tu

Kontakt

Adresa kancelárie

MsO SRZ Partizánske
Februárova 152
95801 Partizánske
 
IČO: 001782090308
DIČ: 2021284782
Tel. kancelária: 038 7490752
Email: info@srzpartizanske.sk

Číslo bankového účtu:

Poštová banka IBAN -  SK96 6500 0000 0000 2028 2199

Výbor MsO SRZ Partizánske 2018 - 2022

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Predseda Milan Kadnár, Ing. Moyzesova 475/15, 95801 Partizánske 0918 533 330
Tajomník Peter Magdolen, Ing. T.Vansovej 32, 95801 Partizánske 0903 702030
Podpredseda Oliver Velšic č.d. 18, 95803 Veľké Kršteňany 0944 972991
Hlavný hospodár Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
Účtovník Pavel Hazucha B.Nemcovej 16, 95801 Partizánske 0907 068630
člen výboru (vedúci krúžku MR) Ján Darnady č.d. 283, 95842 Brodzany 0904 316388
člen výboru Anton Kákoš Štefánikova 429, 95852 Žabokreky nad Nitrou 0902 330561
člen výboru František Jaššo Malá Okružná 943/10, 95801 Partizánske 0903 259341
člen výboru Andrej Lištiak č.d. 201, 95632 Nadlice 0918 240677
člen výboru (športová činnosť) Miroslav Legeň Jána Švermu 602/10, 95801 Partizánske 0915 319173
člen výboru (čistota vôd) Vladimír Marko Chalúpkova 999, 95633 Chynorany 0905 719304
člen výboru Vojtech Olach Topoľova 579, 95804 Veľké Bielice 0905 961256
člen výboru (zástupca hospodára) Michal Smatana Nádražná 892/10, 95801 Partizánske 0908 822844

Kontrolná a revízna komisia    

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
člen KaRK Ladislav Beňačka Malá Okružná 1014/3, 95801 Partizánske 0915 727513
člen KaRK Mário Obert 95804 Veľké Bielice 0948  020876
člen KaRK Martin Špirko   0915 792660

Rybárska stráž   

Číslo odznaku - Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
1436 - vedúci RS Tomáš Trojan Makarenkova 146/3, 95801 Partizánske 0905 143230
1438 Juraj Beliansky Hviezdoslavova 437/14, 87247 Oslany 0904 380871
1422 Marián Bodnár Hlavná 375/30, 95804 Veľké Bielice 0903 449865
1423 Ladislav Böhm Lipová 46/22, 95804 Veľké Bielice 0902 169779
1443 Benedikt Cabaj Partizánska 449/71, 95617 Solčany 0902 118449
1424 Ján Darnady č.d. 283, 95842 Brodzany 0904 316388
1425 Peter Ďurinák Malinovského 1157/17, 95806 Partizánske 0905 234675
1437 Erik Griač Malá Okružná 933/28, 95801 Partizánske 0915 336670
1450 Róbert Hrdý č.d. 30, 95846 Veľký Klíž 0908 223914
1447 Anton Kákoš Štefánikova 429, 95852 Žabokreky nad Nitrou 0902 330561
1427 Anton Košík Valentina Beniaka 405/208, 95633 Chynorany 0903 381763
1439 Miroslav Legeň Jána Švermu 602/10, 95801 Partizánske 0915 319173
1441 Andrej Lištiak č.d. 21, 95632 Nadlice 0918 240677
1448 Milan Okša č.d. 195, 95632 Nadlice 0905 103928
1431 Juraj Ševčík Žabokrecká 11/29, 95804 Malé Bielice 0918 476387
1432 Milan Tomiš Horná 1422/18, 95803 Partizánske 0903 430586
1429 Oliver Velšic č.d. 18, 95803 Veľké Kršteňany 0944 972991

Rybársky hospodári a členovia výboru zodpovední za jednotlivé revíry   

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
hlavný hospodár Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
       
VN Bager Partizánske Ladislav Beňačka Malá Okružná 1014/3, 95801 Partizánske 0915 727513
  Peter Hazucha Malá Okružná 943/8, 95801 Partizánske  
VN Veľké Uherce Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
  Karol Greschner 95803 Šimonovany 0904 261048
  Mário Obert 95804 Veľké Bielice 0948 020876
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou Anton Kákoš Štefánikova 429, 95852 Žabokreky nad Nitrou 0902 330561
OR Nedanovce Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
  Igor Chrenko 95633 Chynorany 0905 439766
  Vladimír Marko Chalúpkova 999, 95633 Chynorany 0905 719304
rybníky Brodzany Ján Darnady č.d. 283, 95842 Brodzany 0904 316388
Nitra č.5 Ladislav Böhm Lipová 46/22, 95804 Veľké Bielice 0911 069257
  Peter Ďurinák Malinovského 1157/17, 95804 Partizánske 0905 234675
Nitrica č.1 František Jaššo st. Malá Okružná 943/10, 95801 Partizánske 0905 959151
Nitrica č. 2 Marián Bodnár Hlavná 375/30, 95804 Veľké Bielice 0903 449865
Vyčoma č.1 Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
  Andrej Lištiak č.d. 21, 95632 Nadlice 0918 240677
  Róbert Hrdý   0908 223914
Vyčoma č.2 Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
  Andrej Lištiak č.d. 21, 95632 Nadlice 0918 240677
  Róbert Hrdý   0908 223914
Bebrava č.1 Peter Ďurinák Malinovského 1157/17, 95806 Partizánske 0905 234675
  Ladislav Böhm Lipová 46/22, 95804 Veľké Bielice 0911 069257
Uherecký potok Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
Kolačniansky potok Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
Oslianský potok č.1 Ľubomír Belis ml. č.d. 574, 95841 Veľké Uherce 0949 310829
  Oliver Velšic č.d. 18, 95803 Veľké Kršteňany 0944 972991

Disciplinárna komisia

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Predseda DK Ing. Ľubomír Belis st. Pod Šípkom 1155/10, 95806 Partizánskee 0949 194682
člen DK (pokladník MO SRZ) Peter Hazucha Malá Okružná 943/8, 95801 Partizánske 0904 036073
člen DK František Jaššo, ml. Malá Okružná 943/10, 95801 Partizánske