Nachádzate sa tu

Kontakt

Adresa kancelárie

MsO SRZ Partizánske
Februárova 152
95801 Partizánske
 
IČO: 001782090308
DIČ: 2021284782
Tel. kancelária: 038 7490752
Email: info@srzpartizanske.sk

Číslo bankového účtu:

Poštová banka IBAN -  SK96 6500 0000 0000 2028 2199

Výbor MsO SRZ Partizánske 2018 - 2022

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
predseda Milan Kadnár Ing. Partizánske 0918 533330
tajomník, pomocný hospodár Ľuboš Šútor Ing. Veľké Uherce 0907 186875
podpredseda Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
hospodár Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
člen výboru - ekonóm Pavel Hazucha Partizánske 0907 068630
člen výboru - vedúci krúžku MR Ján Darnady Brodzany 0904 316388
člen výboru Štefan Kohýl Malé Uherce 0903 861191
člen výboru Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
člen výboru - športová činnosť Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
člen výboru - pokladník Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
člen výboru Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
člen výboru Habala Jozef Žabokreky nad Nitrou 0949 670516
člen výboru Peter Magdolen Ing. Partizánske 0903 702030

Kontrolná a revízna komisia    

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
predseda KK Martin Špirko Partizánske 0915 792660
člen KK Stanislav Škoda, Ing. Partizánske 0908 719901

Rybárska stráž   

Číslo odznaku - Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
1436 - vedúci RS Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
1421 Marián Bartovič Partizánske 0904 526456
1438 Juraj Beliansky Oslany 0904 380871
1422 Marián Bodnár Veľké Bielice 0903 449865
1423 Ladislav Böhm Veľké Bielice 0902 169779
1443 Benedikt Cabaj Solčany 0902 118449
1424 Ján Darnady Brodzany 0904 316388
1425 Peter Ďurinák Partizánske 0905 234675
1437 Erik Griač Partizánske 0915 336670
1450 Róbert Hrdý Veľký Klíž 0908 223914
1429 Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
1439 Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
1432 Milan Tomiš Partizánske 0903 430586
1441 Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
1431 Juraj Ševčík Malé Bielice 0918 476387
1448 Milan Okša Nadlice 0905 103928
1444 Ing. Milan Kadnár Partizánske 0918 533330
1445 Ing. Ľuboš Šútor Veľké Uherce 0907 186875
1446 Ing. Ľubomír Belis Partizánske 0949 194682

Rybárski hospodári a členovia výboru zodpovední za jednotlivé revíry   

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Hlavný hospodár Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
       
VN Bager Partizánske Ľuboš Šútor, Ing Veľké Uherce 0907186875
  Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
  Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
       
VN Veľké Uherce Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Marcel Mihál Malé Kršteňany 0910 112009
  Roman Žiško Čereňany 0908 886195
       
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Jozef Habala Žabokreky n/Nitrou 0949 670516
       
OR Nedanovce Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
  Ján Darnady Brodzany 0904 316388
       
Nitra č.5a Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
       
Nitra č.5b Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Miroslav Legeň Veľké Bielice 0915 319173
  Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
  Róbert Hrdý Velký Klíž 0908 223914
       
Nitrica č1. a/b/c/d/Nitrica č2. Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Oliver Velšic Velke Kršteňany 0944 972991
       
Vyčoma č1/č2 Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
  Robert Hrdý Veľký Klíž 0908 223914
       
Bebrava č1. Ing. Ľuboš Šútor Veľké Uherce 0907 186875
  Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
       
Oslianský potok č.1 Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
       
Uherecký potok Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875
  Ľubomir Belis Veľké Uherce 0949 310829
  Erik Takács Partizánske 0908 134500
       
Drahožický potok Ľuboš Šútor, Ing. Veľké Uherce 0907 186875

Disciplinárna komisia

Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
Predseda DK Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
člen DK Radoslav Čangel, Mgr. Partizánske 0905 355047
člen DK Dušan Šebok Partizánske 0902 400948