Nachádzate sa tu

Kontakt

Adresa kancelárie

MsO SRZ Partizánske
Februárova 152
95801 Partizánske
 
IČO: 001782090308
DIČ: 2021284782
Tel. kancelária: 038 7490752
Email: info@srzpartizanske.sk

Číslo bankového účtu:

Poštová banka IBAN -  SK96 6500 0000 0000 2028 2199

 

Výbor MsO SRZ Partizánske 2022 - 2026

  Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
  predseda Mário Podmaník Ing. Bratislava 0903 564654
  tajomník Ľubomír Belis Ing. Partizánske 0949 194682
  podpredseda Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
  hospodár Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
  člen výboru Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
  člen výboru - ekonóm.referent a pokladník Peter Magdolen Ing. Partizánske 0903 702030
  člen výboru - referent pre čistotu vôd Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
  člen výboru - brigádnicky referent Jozef Habala Žabokreky nad Nitrou 0949 670516
  člen výboru - referent pre prácu s mládežou Ján Darnady Brodzany 0904 316388
  člen výboru - športový ref a správca vozidla Štefan Kohýl Malé Uherce 0903 861191
         
 

Kontrolná komisia    

  Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
  člen KK - vedúci Martin Špirko Partizánske 0915 792660
  člen KK Karol Greschner Partizánske  
  člen KK Mário Obert    
         
 

Rybárska stráž   

  Číslo odznaku - Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
  1436 - vedúci RS Tomáš Trojan, Bc. Partizánske 0905 143230
  1421 Marián Bartovič Partizánske 0904 526456
  1438 Juraj Beliansky Oslany 0904 380871
  1422 Marián Bodnár Veľké Bielice 0903 449865
  1423 Ladislav Böhm Veľké Bielice 0902 169779
  1443 Benedikt Cabaj Solčany 0902 118449
  1424 Ján Darnady Brodzany 0904 316388
  1425 Peter Ďurinák Partizánske 0905 234675
  1437 Erik Griač Partizánske 0915 336670
  1450 Róbert Hrdý Veľký Klíž 0908 223914
  1429 Oliver Velšic Veľké Kršteňany 0944 972991
  1439 Miroslav Legeň Partizánske 0915 319173
  1432 Milan Tomiš Partizánske 0903 430586
  1441 Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
  1431 Juraj Ševčík Malé Bielice 0918 476387
  1448 Milan Okša Nadlice 0905 103928
  1444 Ing. Milan Kadnár Partizánske 0918 533330
  1445 Ing. Ľuboš Šútor Veľké Uherce 0907 186875
  1446 Ing. Ľubomír Belis Partizánske 0949 194682
         
 

Rybárski hospodári a pomocníci za jednotlivé revíry   

  Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
  Hlavný hospodár Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
         
  Zástupca hlavného hospodára Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
         
  VN Bager Partizánske Ľubomií Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Peter Hazucha Partizánske 0904 036073
         
  VN Veľké Uherce Ľubomír Belis ml.. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
         
  Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Jozef Habala Žabokreky n/Nitrou 0949 670516
    Filip Čéry Hradište 0948954906 
         
  OR Nedanovce Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Vladimír Marko Chynorany 0905 719304
    Ján Darnady Brodzany 0904 316388
         
  Nitra č.5a / Nitra č.5b Ľubomí Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Vladimír Marko Chynorany 0905719304
         
  Nitrica č1. a/b/c/d/Nitrica č2. Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Dušan Šebok Partizánske 0902 400948
    Jozef Horniak Partizánske 0907226378
         
  Vyčoma č1/č2 Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
    Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
    Robert Hrdý Veľký Klíž 0908 223914
         
  Bebrava č1. Ing. Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Repa Matej Ing. Partizánske 0907 675453
    Andrej Lištiak Nadlice 0918 240677
         
  Oslianský potok č.1 Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
         
  Uherecký potok Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
         
  Drahožický potok Ľubomír Belis ml. Veľké Uherce 0949 310829
    Matej Repa Ing. Partizánske 0907 675453
 

Disciplinárna komisia

  Funkcia Meno - e-mail Adresa Telefón
  Veduci DK Dušan Šebok Partizánske 0902 400948
  člen DK Radoslav Čangel, Mgr. Partizánske 0905 355047
  člen DK Martin Trojan  Partizánske 0918 119377