Nachádzate sa tu

Nitra č.5 (č. revíru 2-1440-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianského potoka.Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Revír je začlenený do zväzového povolenia.
Fotogaleria: