Nachádzate sa tu

Nitrica č.1 b - č. revíru 2-1551-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitrice od hate vo Veľkých Bieliciach po ústie Krštenianskeho potoka.