Nachádzate sa tu

Nitrica č.1 (č. revíru 2-1450-1-1)

Čiastkové povodie Nitrice od ústia do rieky Nitry v obci Veľké Bielice po cestný most v obci Skačany.
Fotogaleria: