Nachádzate sa tu

Nitrica č.2 (č. revíru 2-1460-4-1)

Čiastkové povodie Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.
Fotogaleria: