Nachádzate sa tu

OR Nedanovce - č. revíru 2-1820-1-1

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.
Všeobecný zákaz lovu od 15.3 do 31.5.
Zákaz parkovať osobné motorové vozidlá 7 m od brehov nádrže.
Celoročný zákaz lovu v neresisku.
Zákaz svojvoľného pílenia porastov, úpravy brehov, budovania stavieb a prístreškov