Nachádzate sa tu

Prehľady o tom ako sa nám darí loviť

V nasledujúcom sú zoradené informácie o tom, ako sa nám počas jednotlivých rokov darilo loviť.
Žiaľ, do týchto prehľadov nemohli byť zarátané úlovky našich členov, ktorí si do 15. januára nasledujúceho roka nesplnili svoju základnú povinnosť - odovzdať riadne vyplnený Prehľad o úlovkoch.
Výročná členská schôdza, ktorá sa konala dňa 19.03.2017 odhlasovala pre týchto členov "Zarybňovací poplatok" vo výške 20,- €, ktorý budú musieť zaplatiť, ak si budú chcieť zakúpiť Povolenie na rybolov v nasledujúcom kalendárnom roku. Okrem toho budú títo členovia predvolaní pred Disciplinárnu komisiu za priestupok proti stanovám SRZ.