Nachádzate sa tu

Uherecký potok - č. revíru 2-4351-4-2

Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po priehradné teleso VN Veľké Uherce. Kolačniansky potok od ústia do Uhereckého potoka po pramene.

Potok slúži ako chovný. Zákaz lovu !!!