Nachádzate sa tu

Uherecký potok č.1 b (č.revíru 2-4351-4-2)

Uherecký potok (Drahožica) od cestného mosta pri zberni kovo-šrotu po priehradné teleso VN Veľké Uherce.