Nachádzate sa tu

Uherecký potok č.1a (č. revíru 2-4350-1-1)

Uherecký potok (Drahožica) od ústiado rieky Nitra pri obci Pažiť po cestný most pri zberni kovošrotu. Revír je začlenený do zväzového povolenia.