Nachádzate sa tu

VN Partizánske - č. revíru 2-5120-1-1

Vodná plocha nádrže (4 ha) pri nemocnici v Partizánskom. Všeobecný zákaz lovu od 15.3 do 31.5. Zákaz parkovať
osobné motorové vozidlá 7 m od brehov nádrže, parkovať len na vyhradených miestach.

Celoročný zákaz lovu v neresisku.

Zákaz svojvoľného pílenia porastov, úpravy brehov, budovania stavieb a prístreškov

Fotogaleria: