Nachádzate sa tu

Vyčoma č.1 (č. revíru 2-5570-1-1)

Čiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po ,, Čepana“ nad obcou Klátová Nová Ves.