Nachádzate sa tu

Vyčoma č.1 - č. revíru 2-5570-4-1

Čiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po Čepanov mlyn nad obcou Klátova Nová Ves.