Nachádzate sa tu

Vyčoma č.2 - č. revíru 2-5580-4-2

Čiastkové povodie Vyčomy od Čepanovho mlyna nad obcou Klátova Nová Ves po pramene, Hradský a Suchý potok od ústia po pramene.

Potok slúži ako chovný. Zákaz lovu !!!