Nachádzate sa tu

Vyčoma č.2 (č. revíru 2-5580-4-2)

Čiastkové povodie Vyčomy od ,,Čepana“ nad obcou Klátová Nová Ves po pramene, Hradský a Suchý potok od ústia po pramene.