Nachádzate sa tu

Zarybňovanie

Zarybnenie skutočné 2018

číslo názov kapor nás. kap. K1 kap. K2 kap. K3 karas podustva  pleskáč amur šťuka mrena sev zubáč 2 PP nás PP1 PP2 PD2 lipeň šťuka nás. jalec
kaprový lovný ks kg kg kg kg ks kg kg kg ks kg ks ks kg kg ks ks kg
2-0090-1-1 Bebrava č. 1         210 2000                        
2-1020-1-1 Kolačiansky potok       200                            
2-1440-1-1 Nitra č. 5     500   350                          
2-1440-1-1 Nitra č. 5 (CHaP)                     36,4   1500 20       25
2-1450-1-1 Nitrica č. 1       200 238 2000       2500     3750          
2-1820-1-1 OR Nedanovce - (2ha)       900 199                          
2-4280-1-1 Štrk. Žabokreky - (8ha)       2400       200                    
2-5120-1-1 VN PE (Bager) - (4ha)       2300       100     72,8              
2-5470-1-1 VN V. Uherce - (13ha)   120   3500       300     73              
                                       
kaprový chovný                                    
2-0190-1-2 Brodziansky potok                                    
  Kolačno   300                                
                                       
pstruhový lovný                                    
2-1460-4-1 Nitrica č. 2                       10000 5750 50 200 2000    
2-2020-4-1 Osliansky potok č. 1                       6000     200      
2-5570-4-1 Vyčoma č. 1                       2500 3250   50      
pstruhový chovný                                    
2-0360-4-2 Drahožický potok                                    
2-4351-4-2 Uhercký potok                       1500            
2-5580-4-2 Vyčoma č. 2                         4250          
                                       
SPOLU ks - kg   420 500 9500 997 4000   600   2500 182,2 20000 18500 70 450 2000   25


Vypracoval: Ľubomír Belis

Zarybňovanie 2017

Pripravujeme...

Zarybňovanie 2016

Kaprové revíry :

Číslo-Názov
Kapor
K2
[kg]
Kapor
K3
[kg]
Karas
 
[kg]
Podustva
 
[ks]
Pleskáč
 
[kg]
Zubáč
 
[ks]
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
Lipeň
 
[kg]
2-1440-Nitra č.5 400           500 50 100 50
2-1450-Nitrica č.1   200 298 2500 200 150 300      
2-1820-OR Nedanovce   700 200   100 300        
2-4280-Žabokreky   6100 800   700 1000        
2-5120-VN Partizánske   3700 700   500 500        
2-0090-Bebrava č.1     100 2500            
2-5570-Vyčoma č.1                    
 

Pstruhové revíry :

Číslo-Názov
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
2-1460-Nitrica č.2 2500 100 500
2-2020-Osliansky potok č.1 1500   200

Stránky