Nachádzate sa tu

Zarybňovanie

Zarybňovanie 2015

Kaprové revíry :

Číslo-Názov
Kapor
K2
[kg]
Kapor
K3
[kg]
Karas
 
[kg]
Podustva
 
[ks]
Pleskáč
 
[kg]
Zubáč
 
[ks]
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
Lipeň
 
[kg]
2-1440-Nitra č.5   250 300         100 50 100
2-1450-Nitrica č.1 250 350 50 2500         150  
2-1820-OR Nedanovce   1150                
2-4280-Žabokreky   6300     800          
2-5120-VN Partizánske   3550     400          
2-0090-Bebrava č.1 200     2500            
2-5570-Vyčoma č.1                    
 

Pstruhové revíry :

Číslo-Názov
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
2-1460-Nitrica č.2   50 400
2-2020-Osliansky potok č.1     200

Zarybňovanie 2014

Kaprové revíry :

Číslo-Názov
Kapor
K2
[kg]
Kapor
K3
[kg]
Karas
 
[kg]
Amur
 
[kg]
Podustva
 
[ks]
Lieň
 
[kg]
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
Lipeň
 
[kg]
2-1440-Nitra č.5                    
2-1450-Nitrica č.1   250 450   2500          
2-1820-OR Nedanovce   600 300              
2-4280-Žabokreky 2000 4200   150   150        
2-5120-VN Partizánske 1200 2700   100   100        
2-0090-Bebrava č.1       2500            
2-5570-Vyčoma č.1                    
 

Pstruhové revíry :

Číslo-Názov
Pstruh
potočný
[ks]
Pstruh
potočný
[kg]
Pstruh
dúhový
[kg]
2-1460-Nitrica č.2 2000 140 400
2-2020-Osliansky potok č.1 1000 50 200

Zarybňovanie 2011

Vodné nádrže, štrkoviská a odstavné ramená

VN Veľké Uherce (č. revíru 2-5470-1-1)

Druh Jar Jeseň
Kapor K2  500kg 500kg
Kapor K3  1700kg 1900kg
Karas   700kg
Zubáč   50kg
Šťuka   80kg
Amur   100kg
Lieň   100kg
Jeseter 140ks  

Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou (č. revíru 2-4280-1-1)

Druh Jar Jeseň
Kapor K2  500kg 500kg
Kapor K3  1100kg 1850kg
Karas 150kg 700kg
Zubáč   40kg
Šťuka   70kg
Amur 100kg  
Lieň   80kg
Jeseter 80ks  

Vodná nádrž Partizánske (č. revíru 2-5120-1-1)

Druh Jar Jeseň
Kapor K2  500kg 550kg
Kapor K3  1000kg 1000kg
Karas   400kg
Zubáč   30kg
Šťuka   40kg
Amur   100kg
Lieň   80kg
Jeseter   30ks

OR Nedanovce (č. revíru 2-1820-1-1)

Druh Jar Jeseň
Kapor K2     
Kapor K3  150kg 150kg
Karas   150kg
Lieň   40kg
 

Rieky a potoky

Nitrica č.1 (č. revíru 2-1450-1-1)

Druh Jar Jeseň
Kapor K1  100kg  
Kapor K2    250kg
Karas 60kg  
Pstruh potočný 15kg  
Podustva 6000ks  

Bebrava č.1 (č. revíru 2-0090-1-1)

Druh Jar Jeseň
Podustva 20000ks  

Vyčoma č.1 (č. revíru 2-5570-1-1)

Druh Jar Jeseň
Karas 100kg  
Podustva 20000ks  

Brodziansky potok (č. revíru 2-0190-1-2)

Druh Jar Jeseň
Rýchlený plôdik kapra 50000ks  
 

Rieky a potoky - lososové vody

Nitrica č.2 (č. revíru 2-1460-4-1)

Druh Jar Jeseň
Pstruh dúhový - konzumný 300kg  
Pstruh dúhový - jednoročný 80kg  
Pstruh potočný - jednoročný 6000ks 1300ks (výlov V. Uherce)
Lipeň - 8cm 1800ks  

Oslianský potok č.1 (č. revíru 2-2020-4-1)

Druh Jar Jeseň
Pstruh dúhový - konzumný 200kg  
Pstruh dúhový - jednoročný 20kg  
Pstruh potočný - jednoročný 2000ks  

Uherecký potok č.1b (č.revíru 2-4351-4-2)

Druh Jar Jeseň
Pstruh potočný - jednoročný 400ks  

Vyčoma č.2 (č. revíru 2-5580-4-2)

Druh Jar Jeseň
Pstruh potočný - rýchlený plôdik 12500ks  

Stránky