Nachádzate sa tu

Brigádnicka povinnosť členov SRZ

Rada SRZ Žilina vydala informáciu pre štatutárov a členov SRZ informáciu ohľadom brigádnickej povinnosti členov SRZ. V zmysle uvedeného výbor MsO SRZ Partizánske upraví smernicu pre brigádnickú činnosť s účinnostou od 1.1.2022. Do 31.12.2021 bude výbor postupovať v zmysle platnej smernice pre brigádnickú činnosť.