Nachádzate sa tu

Informácia o zákaze lovu rýb na jednotlivých revíroch MsO SRZ Partizánske

Na všetkych revíroch platí zákaz lovu rýb podľa zákona SRZ o ochrane rýb.

Výnimka sa vzťashuje iba na vodné nádrže VN Veľlké Uherce, VN Partizánske a VN Žabokreky (lov od 15.5.2012)

Pozor: pre VN Nedanovce platí zákaz lovu až do 31.5.2012