Nachádzate sa tu

Jesenná násada - zákaz lovu do 20.10.2013

Na vodných nádržiach Partizánske, Žabokreky a odstavné rameno v Chynoranoch bola pustená jesenná násada kapra.

Do termínu 20.10.2013 je zakázaný lov.

Povolená je prívlač.

Záväzné informácie o love rýb budú označené na vývesných tabulách pri jednotlivých vodách.

Nasadané objemy rýb:

VN Partizánske - 20 "metrákov" 
VN Žabokreky - 17
OR Chynorany - 3