Nachádzate sa tu

Lov prívlačou od 15.marca do 31.mája

Vzhľadom k tomu,že v uplynulých dňoch boli našou rybárskou strážou prichytení dvaja naši členovia pri love prívlačou,dávame do pozornosti :
zákon 216 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov § 18 Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách:
SA ZAKAZUJE
h) loviť prívlačou
a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája,