Nachádzate sa tu

Neoprávnený zásah do potrubia

Oznamujeme rybárskej verejnosti že dochádza k neoprávnenému zásahu do vodnej stavby - potrubia, ktorým je privádzaná voda do VN Báger.
Žiadame rybárov aby zvýšili pozornosť a prípadné zastavenie prítoku vody alebo manipuláciu na potrubí bezodkladne hlásili pánovi Petrovi Hazuchovi 0904036073 alebo hlavnému hospodárovi Ľubomírovi Belisovi 0949310829 prípadne na t.č 158 alebo 159.
Pri opakovanom zasiahnutí do regulácie prítoku alebo odtoku vody z VN Bager, bude podané trestné oznámenie na políciu.
Páchateľovi hrozí za manipuláciu s vodnou hladinou a neoprávnený zásah do vodnej stavby pokuta v správnom konaní vo výške od 700,-€ do 6600,-€.
Súčasne budú voči páchateľovi uplatnené všetky škody vzniknuté MsO SRZ Partizánske , ktoré vznikli neoprávneným zásahom do vodnej stavby.
Výbor MsO SRZ Partizánske