Nachádzate sa tu

Vypúšťanie vodnej nádrže Veľké Uherce

„Na základe posledných informácii, ktoré nám boli tlmočené pri osobnej návšteve členov výboru u riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – správa povodia hornej Nitry v Topoľčany, oznamujeme naším členom, že vypúšťanie VN Veľké Uherce sa skutočne začne už začiatkom mesiaca Október 2013. Priehrada bude vypustená postupne „do tla“ – tak, že nebude zadržiavať žiadnu vodu až do letných mesiacov 2014. Okolo poškodeného výpustného telesa bude po jeho vyschnutí postavené lešenie potrebné pre jeho opravu. Táto skutočnosť nás núti vykonať náročný výlov všetkých rýb v priehrade. Výlov bude organizovaný v priebehu mesiaca Október resp. November podľa stavu vodnej hladiny v priehrade. Pri výlove bude potrebná pomoc viacerých rybárov, preto oznam o brigádach bude včas zverejnený aj na našej webovej stránke.“

Zdravím

Ing. Peter Magdolen