Nachádzate sa tu

Výročná členská schôdza 2018 - POZVÁNKA

Pozývame všetkých našich členov na
Výročnú Členskú Schôdzu
ktorá sa bude konať dňa 18.03.2018 o 8:00 v kine v Partizánskom
Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00

Program rokovania:
1. Voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Otvorenie Výročnej Členskej Schôdze
5. Správa o činnosti organizácie za rok 2017
6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
7. Správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2017
8. Diskusia
9. Voľba výboru MsO pre roky 2018 - 2021, voľba Kontrolnej a revíznej komisie, voľba delegátov na snem SRZ
10. Záver – ukončenie VČS