Nachádzate sa tu

Výročná členská schôdza 2020 - POZVÁNKA

Pozývame všetkých našich členov na
Výročnú Členskú Schôdzu
ktorá sa bude konať dňa 20.09.2020 o 8:00 v kine v Partizánskom
Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00
 
Program rokovania:
1. Voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Otvorenie Výročnej Členskej Schôdze
5. Správa o činnosti organizácie za rok 2019
6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
7. Správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2019
8. Diskusia
9. Doplňujúca voľba 1 člena Výboru, doplňujúca voľba 2 členov Kontrolnej a revíznej komisie
10. Záver – ukončenie VČS

UPOZORNENIE:
Výročná Členská Schôdza sa uskutoční iba v prípade, že to aktuálna situácia s vírusom Covid-19 a opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva SR v čase konania schôdze dovolia.