Nachádzate sa tu

Výsledky volieb 2018

Nakoľko nie všetci členovia našej organizácie zostali po členskej schôdzi až do okamžiku vyhlásenia výsledkov volieb, ktoré boli tentokrát prevedené tajným hlasovaním, môžete si výsledky pozrieť tu :

Voľby za člena výboru
 1  HAZUCHA Pavel  149 hlasov
   VELŠIC Oliver  149 hlasov
 3  MARKO Vladimír  143 hlasov
 4  MAGDOLEN Peter, Ing.  142 hlasov
 5  KADNÁR Milan, Ing.  138 hlasov
   SMATANA Michal  138 hlasov
 7  DARNÁDY Ján  136 hlasov
   LEGÉŇ Miroslav  136 hlasov
 9  JAŠŠO František  134 hlasov
   KÁKOŠ Anton  134 hlasov
 11  LIŠTIAK Andrej  133 hlasov
 12  BELIS Ľubomír (ml.)  132 hlasov
 13  OLACH Vojtech  128 hlasov
 14  KOHÝL Štefan  123 hlasov
 15  BELIS Ľubomír, Ing. (st.)  103 hlasov
 16  HAZUCHA Peter  100 hlasov
 17  GRESCHNER Karol    92 hlasov
 18  BARÁT Andrej    55 hlasov
 19  KMEŤ Igor, Ing.    42 hlasov
Pre voľbu členov výboru bolo vydaných 193 hlasovacích lístkov, odovzdaných (vhodených do urny) bolo 191 hlasovacích lístkov. Z toho boli 2 hlasovacie lístky neplatné (bolo označených viac ako 16 kandidátov).
Členmi výboru sa stáva prvých 13 kandidátov. Kandidáti na pozícii 14-16 sa stávajú náhradníkmi. Ostatní kandidáti neboli zvolení. 

Voľba za člena Kontrolnej a revíznej komisie
 1  LIPÁR Igor, Ing.  183 hlasov
 2  BEŇAČKA Ladislav  167 hlasov
 3  MENTEL Michal  138 hlasov
 4  OBERT Mário  137 hlasov
Vo voľbe členov Kontrolnej a revíznej komisie bolo vydaných 193 hlasovacích lístkov, odovzdaných (vhodených do urny) bolo 193 hlasovacích lístkov. Všetky hlasovacie lístky boli platné.
Členmi Kontrolnej a revíznej komisie sa stávajú prví 3 kandidáti. Kandidát na pozícii 4 sa stáva náhradníkom.

Voľba funkcií nového predsedu, podpredsedu, tajomníka a hlavného hospodára MsO Partizánske prebehne na najbližšom zasadnutí nového výboru. O jej výsledkoch Vás budeme informovať.

V mene pracovného predsedníctva VČS Vám všetkým ďakujem za účasť na schôdzi, vo voľbách, za Vašu trpezlivosť a príspevok ku hladkému a transparentnému priebehu volieb.

Ing. Peter Magdolen
tajomník