Nachádzate sa tu

VÝZVA - Návrhy na kandidátov na členov Výboru a KK MsO SRZ Partizánske

Nakoľko sa budú na našej VČS 20.09.2020 konať doplňujúce voľby, vyzývame v súlade so Stanovami a Volebným poriadkom SRZ touto formou našich členov a záujemcov o aktívnu prácu vo Výbore a v Kontrolnej komisii MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov do volieb na členstvo a prácu vo Výbore a KK našej ZO.
Návrhy musia byť podané písomne - s predpísanými údajmi - na tlačive, ktoré nájdete na webových stránkach SRZ Rada Žilina.
Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii na Februárovej ul. č.152, alebo poslať doporučenou poštou.

Termín pre doručenie návrhov je do – 17. septembra 2020 do 18:00 (termín konania posledného zasadnutia výboru pred VČS).

Výbor MsO SRZ Partizánske