Nachádzate sa tu

VÝZVA - Návrhy na kandidátov na členov výboru MsO SRZ Partizánske

Na základe nového Volebného poriadku základných organizácií SRZ, ktorý je účinný od 01.01.2018, vyzývame touto formou našich členov a záujemcov o aktívnu prácu vo výbore MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov na členstvo a prácu vo výbore našej ZO.
Návrhy musia byť podané písomne - na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na webových stránkach SRZ Rada Žilina.  Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii alebo doporučenou poštou.
Termín pre podanie návrhov je do – 22. februára 2018