Nachádzate sa tu

VÝZVA - návrhy na kandidátov na náhradníka člena KK pri MsO SRZ Partizánske

Na základe platného Volebného poriadku základných organizácií SRZ, ktorý je účinný od 01.01.2018, vyzývame touto formou našich členov a záujemcov o aktívnu prácu v Kontrolnej Komisii pri MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov na členstvo a prácu v Kontrolnej Komisii našej ZO.

Návrhy musia byť podané písomne - na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na webových stránkach SRZ Rada Žilina.

Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii alebo doporučenou poštou. Termín pre podanie návrhov je do – 14. marca 2019