Nachádzate sa tu

Jesenná násada kaprov - druhové hájenie - 2.časť

Dňa 06.11.2018 popoludní bola dovezená a vysadená do revírov (VN Veľké Uherce, VN Partizánske, Žabokreky, VN Nedanovce) druhá (a posledná) časť tohtoročnej jesennej násady kaprov. Tentokrát to boli hlavne krásne "lysáky"...
Platí Zákaz lovu a privlastňovania si vysadených druhov rýb - kaprov (tkzv. "druhové hájenie") počas minimálnej doby ochrany 14 dní, teda ten aktuálny zákaz je predĺžený do 20.11.2018 vrátane ! (podľa §17 odst.11 Vyhlášky MŽP SR č.185/2006 k Zákonu o rybárstve č.139/2002). Privlastňovať kapra sa bude môcť od 21.11.2018.
Výbor MsO SRZ Partizánske žiada svojich členov aby rešpektovali uvedené obmedzenie a aby túto informáciu posunuli aj na svojich kolegov - rybárov, ktorí nemajú možnosť prečítať si ju na internete alebo prehliadli informačné tabuľky osadené okolo jednotlivých revírov.

Jesenná násada kaprov - druhové hájenie

Dňa 29.10.2018 popoludní bola dovezená a vysadená do revírov (VN Veľké Uherce, VN Partizánske, Žabokreky, VN Nedanovce, Nitrica) jesenná násada kaprov.
Platí Zákaz lovu a privlastňovania si vysadených druhov rýb - kaprov (tkzv. "druhové hájenie") počas minimálnej doby ochrany 14 dní - teda do 12.11.2018 vrátane ! (podľa §17 odst.11 Vyhlášky MŽP SR č.185/2006 k Zákonu o rybárstve č.139/2002).
Výbor MsO SRZ Partizánske žiada svojich členov aby rešpektovali uvedené obmedzenie a aby túto informáciu posunuli aj na svojich kolegov - rybárov, ktorí nemajú možnosť prečítať si ju na internete alebo prehliadli informačné tabuľky osadené okolo jednotlivých revírov.

Spustenie prívodného potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager

Dňa 22.09.2018 o 9:00 sme v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom čiastočne skúšobne otvorili ventil na opravenom potrubí pre dodávku vody z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager.
Žiadame všetkých členov našej ZO, ale aj nečlenov, aby pozorne sledovali oblasti predpokladanej trasy vedenia potrubia a v prípade spozorovania akýchkoľvek možných miest porúch (podmáčanie pôdy alebo vyvierania vody z podzemia) v obci Veľké Uherce a na okolitých poliach, aby ihneď bezodkladne informovali hlavného hospodára pána Ľubomíra Belisa - tel.č. 0949 310829.

Ďakujeme za spoluprácu ! 

Oznamy

Brigáda na bágri 3.6.2015

Brigády jar 2015

Výročná členská schôdza 2014

Stránky