Nachádzate sa tu

Výsledky muškárskych pretekov - Baťovianska muška 2020

Dňa 25.07.2020 - v sobotu sa konali na našom revíry rieka Nitra č. 5 (2-1440-1-4)
celoslovenské pohárové muškárske pohárové preteky
 
"Baťovianska muška 2020"
 
Výsledky pretekov si môžete pozrieť v prílohe alebo viac na stránke :

http://www.batovianskamuska.neora.sk/


Výbor MsO SRZ Partizánske

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2020

Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti:

     PREDAJ CENÍN na rok 2020 je ukončený. Pozrite časť "
Povolenie na rybolov 2020".

V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2020 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.5.2020 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si OBNOVIŤ podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! UPOZORNENIE - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 17.03.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019 !
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur),
- rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia odpracujú o 5 hodín viac - čiže 10 hodín.
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Povolenia na rybolov 2020" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
 

Zrušenie konania VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE apríl 2020

Vzhľadom k súčasnej situácii s koronavírusom a v súlade s prijatými opatreniami štátu, samosprávy a Rady SRZ Žilina, predsedníctvo MsO SRZ Partizánske rozhodlo, že sa Výročná členská schôdza (VČS) pôvodne plánovaná na 05.04.2020
!!!  RUŠÍ  !!!
 
Nový - náhradný termín konania VČS bude oznámený na našej web stránke v dostatočnom predstihu.

Výbor MsO SRZ Partizánske na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ schválil, že nebude považovať nezaplatenie členského príspevku do 30.04.2020 za porušenie stanov SRZ (dôvod na stratu členstva v SRZ).
 

Výbor MsO SRZ Partizánske

VÝSLEDKY prívlačových pretekov na Bagri

Dňa 08.11.2019 sa uskutočnili na VN Partizánske - Bager 0-tý ročník prívlačových pretekov, ktoré organizovala naša MsO.
Hoci počasie pretekárom moc neprialo a termín pretekov kolidoval s inými prívlačovými pretekmi, nášho pretreku sa nokoniec zúčastnilo 30 pretekárov.
Ryby brali opatrne, ale napriek tomu sa počas celých pretekov chytilo úctihodných 118 kusov rýb - hlavne pstruh dúhový, šťuka severná ale našiel sa aj zubáč či plotica...

Stupne víťazov si svojími výkonmi vybojovali :

1. miesto   -   JURÍK Jozef - Beckov
2. miesto   -   BREZNIČAN Martin - Nová Dubnica
3. miesto   -   DRAHOŠ Peter - Beckov

Víťazom gratulujeme !

Kompletné výsledky si môžete pozrieť v prílohe alebo - TU.

!!! Výzva funkcionárov SRZ TN kraja !!!

Prečítajte si a podporte, prosím, výzvu funkcionárov MO a MsO SRZ Trenčianskeho kraja :
Prílohy: 

Spustenie prívodného potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager

Dňa 22.09.2018 o 9:00 sme v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom čiastočne skúšobne otvorili ventil na opravenom potrubí pre dodávku vody z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager.
Žiadame všetkých členov našej ZO, ale aj nečlenov, aby pozorne sledovali oblasti predpokladanej trasy vedenia potrubia a v prípade spozorovania akýchkoľvek možných miest porúch (podmáčanie pôdy alebo vyvierania vody z podzemia) v obci Veľké Uherce a na okolitých poliach, aby ihneď bezodkladne informovali hlavného hospodára pána Ľubomíra Belisa - tel.č. 0949 310829.

Ďakujeme za spoluprácu !

 

Oznamy

Brigáda na bágri 3.6.2015

Brigády jar 2015

Výročná členská schôdza 2014

Stránky