Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2019

Oznamujeme našim členom, že predaj členských známok a povolení na rybolov na rok 2019 bude pokračovať v nasledujúcich termínoch:
v mesiaci APRÍL - MÁJ 2019
24.04.2019 od 12:00 do 16:00 Streda

22.05.2019 od 12:00 do 14:00 Streda
 
v kancelárii našej MsO SRZ Partizánske na Februárovej ulici č.152/1.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.3.2019 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske !
Členstvo je možné si obnoviť podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (3-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur.

Upozorňujeme všetkých členov aby si prečítali internú Smernicu o platení a o vydávaní povolení, ktorú najdete na našej webovej stránke v časti "Dokumenty\Interné normy a smernice" alebo kliknutím dole na prílohu, podľa ktorej sa bude predaj členských známok, povolení a výber ostatných poplatkov riadiť.

Hlavne chceme upozorniť, že povolenie na rok 2019 bude vydané iba po vrátení riadne vyplneného povolenia - prehľadu o úlovkoch za rok 2018 !

Ďalšie termíny predaja v roku 2019 budú zverejnené postupne.

! UPOZORNENIE - BRIGÁDY ! - na členskej schôdzi dňa 17.3.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019! Cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur). Rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov a možnosť poskytnúť naturálie. Pre informácie pozri časť "Povolenia na rybolov 2019" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".

Spustenie prívodného potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager

Dňa 22.09.2018 o 9:00 sme v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom čiastočne skúšobne otvorili ventil na opravenom potrubí pre dodávku vody z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager.
Žiadame všetkých členov našej ZO, ale aj nečlenov, aby pozorne sledovali oblasti predpokladanej trasy vedenia potrubia a v prípade spozorovania akýchkoľvek možných miest porúch (podmáčanie pôdy alebo vyvierania vody z podzemia) v obci Veľké Uherce a na okolitých poliach, aby ihneď bezodkladne informovali hlavného hospodára pána Ľubomíra Belisa - tel.č. 0949 310829.

Ďakujeme za spoluprácu !