Nachádzate sa tu

POZVÁNKA na Mimoriadnu členskú schôdzu

Pozývame našich členov na
Mimoriadnu členskú schôdzu
ktorá sa bude konať dňa 13. októbra o 8:00 vo Veľkej zasadačke MÚ Partizánske
na základe rozhodnutia Rady SRZ Žilina.
 
Program:
1. Otvorenie Mimoriadnej Členskej Schôdze 
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Voľba 2 delegátov + náhradníka na Mimoriadny Snem SRZ za našu OZ
5. Odsúhlasenie zrušenia chovného revíru Brodziansky potok (č. revíru 2-0190-1-2)  
6. Diskusia
7. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb
8. Návrh a schválenie uznesenia MČS
9. Záver - ukončenie MČS

Prezentácia na schôdzu bude od 7:00 - 8:00 hod.

Návrhy kandidátov na delegátov možno v súlade so stanovami SRZ podať najneskôr do 10.10.2019 - pred posledným zasadnutím výboru MsO SRZ Partizánske.