Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti:

     PREDAJ CENÍN na rok 2020 je ukončený. Pre ďalšie informácie pozrite časť "
Členské - povolenia - poplatky na rok 2021".

V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2021 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.5.2020 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si OBNOVIŤ podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! POZOR - ZMENA - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 20.09.2020 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti:
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5 hodín x 8 = 40 eur) - nezmenené,
- povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov - nezmenené,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur - nezmenené,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia - zrušená povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín navyše - títo členovia sú povinní odpracovať v roku 2020 5 brigádnických hodín (nie 10 hodín),
- zrušená výnimka na brigády pre študentov denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac - títo sú povinní od roku 2020 vrátane odpracovať 5 brigádnických hodín.
     
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Členské - povolenia - poplatky na rok 2021" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".