Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu bude predaj čl. známok a povolení na rok 2021 prebiehať až do odvolania nasledovne:

1. Člen odovzdá všetky povolenia na rybolov za rok 2020, ktoré mu boli vydané.
- povolenia musia mať riadne vyplnený sumár úlovkov a návštev revírov - aj pokiaľ si loviaci počas roka neprivlastnil žiaden úlovok.
- všetky povolenia musia byť odovzdané najneskôr do 15.01.2021 (Vyhláška č.381, §14, odst.21)

Povolenia môže člen odovzdať vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.

2. Člen, ktorý má záujem o predaj členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2021 doručí svoj členský preukaz člena MsO SRZ Partizánske (najlepšie v zalepenej obálke spolu s  OBJEDNÁVKOU)

Členský preukaz múže doručiť vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.

3. Spolu s členským preukazom doručí svoju OBJEDNÁVKU a KONTAKT na seba
(napr. na papieriku vloženom do členského preukazu)
- OBJEDNÁVKA znamená zoznam tlačív a cenín na rok 2021, ktoré má záujem si zakúpiť.
- KONTAKT na seba uvedie taký, na ktorom chce aby s ním naša kancelária komunikovala (v prípade detí a mladistvých uvedie kontakt na dospelú osobu - zástupcu).
KONTAKT môže byť : email alebo telefón, alebo oboje.

Napr. člen vloží do svojho členského preukazu objednávku - papier s nasledujúcimi údajmi:

Jozef Mrkvička, email: mrkvicka.jozef@gmail.com, tel.: 0903030303
- členská známka dospelý
- kaprové povolenie miestne
- kaprové povolenie zväzové
- pstruhové povolenie miestne
- lipňové povolenie zväzové


Pracovník, ktorý vydáva členské známky a povolenia bude kontaktovať člena, ktorý už odovzdal svoj členský preukaz a objednávku a vyjasní si s ním prípadné nejasnosti, spôsob platby, pripraví mu všetky doklady na výdaj a dohodne si s ním termín osobného výdaja dokladov cez okienko v našej kancelárii (alebo zaslanie dokladov doporučenou poštou na adresu - samozrejme za príplatok za poštovné a balné).

Tento spôsob výdaja má za úlohu zamedziť vytváraniu rád a zoskupovaniu sa členov na chodbe pred kanceláriou.
Vzhľadom na platné uznesenie Vlády SR a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva je toto jediný možný spôsob predaja čl. známok a povolení na rok 2021.


Na komunikáciu s našou kanceláriou môžte využiť nasledovné kontakty:

e-mail:     info@srzpartizanske.sk         
(časovo neobmedzené)
tel.:          0918 533 330                          (počas výdajných dní v čase od 12:00 do 16:00)

Ďalšie informácie nájdete v Smernici pre predaj členskych známok a povolení na rok 2021


!!! POZOR - ZMENA - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 20.09.2020 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré budú účinné od 01.01.2021:
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5 hodín x 8 = 40 eur) - nezmenené,
- povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov - nezmenené,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur - nezmenené,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia - zrušená povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín navyše - títo členovia sú povinní odpracovať v roku 2021 5 brigádnických hodín (nie 10 hodín ako to bolo za rok 2020),
- zrušená výnimka na brigády pre študentov denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac - títo sú povinní od roku 2021 vrátane odpracovať 5 brigádnických hodín.
     
Pre podrobnejšie informácie pozri v časti webu "Členské - povolenia - poplatky na rok 2021" - "Ostatné poplatky" alebo "Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske" v časti "Dokumenty".