Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Pravidelný predaj členských známok a povolení na rok 2021 sa skočil.

Individuálny predaj je naďalej možný iba po telefonickom dohovore s výdajcom - 0903 702030 (Ing. Peter Magdolen).

Upozornenie:

Podľa platných Stanov SRZ §6 "Práva a povinnosti členov zväzu" odst.2 písm. a) - Členovia zväzu sú povinní platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
Podľa platnej Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Rady SRZ  Článok IV "Členské príspevky" odst. 9 - Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok. To neplatí, ak nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku bolo z preukázateľne závažných dôvodov odpustené. Závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ na základe žiadosti podanej najneskôr do konca kalendárneho roka.

Žiadosť o obnovenie členstva si môžete stiahnúť TU.
Poplatok za obnovenie členstva je podľa internej Smernice pre predaj členskych známok a povolení na rok 2021 - 50 EUR - pre dospelého člena, pre deti a mládež do 17r. - 10 EUR.