Nachádzate sa tu

PREDAJ ČLENSKÝCH ZNÁMOK A POVOLENÍ NA RYBOLOV NA ROK 2022

Predaj cenín na rok 2022 bude prebiehať nasledovne:

     Stiahnite si v časti „Prílohy“ Objednávkový formulár cenín na rok 2022, tento vytlačte a vyplňte. Potom objednávkový formulár aj s členským preukazom dajte do obálky a obálku vložte do schránky MsO SRZ Partizánske. Následne čakajte a budete telefonicky vyrozumení, ako a kedy si môžete objednávku prevziať v kancelárii MsO SRZ Partizánske, prípadne kedy a za akých podmienok bude odoslaná.

Pre podrobnosti ohľadom kancelárskych hodín pozrite časť "Členské - povolenia - poplatky na rok 2022".
 
UPOZORNENIE: tlačivo "POVOLENIE NA RYBOLOV a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2021 treba vrátiť do 15.1.2022 (vrátane) do označenej schránky MsO SRZ Partizánske dole vo vchode budovy č. 152 ul. Februárova Partizánske. Zákonnou povinnosťou každého člena je aj vyplnenie celoročného sumára úlovkov v uvedenom tlačive (str. 34-37) a tlačivo sú povinní vrátiť aj členovia, ktorí v roku 2021 nelovili a nemajú v tlačive vykázaný žiadny záznam.