Nachádzate sa tu

PREDAJ ČLENSKÝCH ZNÁMOK A POVOLENÍ NA RYBOLOV NA ROK 2022

Predaj cenín na rok 2022 bude prebiehať počas stránkových hodín:

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:
- 33. týždeň - dňa 17.08.2022 - 15:00h - 17:00h (streda)
Predaj cenín v roku 2022 ukončený. V osobitných prípadoch kontakt možný cez info@srzpartizanske.sk!

Pre podrobnosti pozrite časť "Členské - povolenia - poplatky na rok 2022".

UPOZORNENIE: Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca 2022. Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca 2022 a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.