Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2019

Oznamujeme našim členom, že predaj členských známok a povolení na rybolov na rok 2019 sa skončil. V prípade osobitných požiadaviek si pozrite časť "Povolenia na rybolov 2019".
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.3.2019 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si obnoviť podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (3-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

! UPOZORNENIE - BRIGÁDY !
Na výročnej členskej schôdzi dňa 17.03.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019 !
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur)
- rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie (napr. kŕmnivá...).
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Povolenia na rybolov 2019" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".