Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2019

Oznamujeme našim členom, že predaj členských známok a povolení na rybolov na rok 2019 bude pokračovať v nasledujúcich termínoch:
v mesiaci Marec 2019
každú stredu od 12:00 do 16:00

 
v kancelárii našej MsO SRZ Partizánske na Februárovej ulici č.152/1.
 
Nakoľko posledný marec pripadá na nedeľu a povinnosťou každého člena SRZ podľa Stanov SRZ je zaplatiť si členské najneskôr do 31.marca, bude naša kancelária mimoriadne otvorená aj v
pondelok 1. apríla od 12:00 do 16:00.
Členské zaplatené v tomto poslednom termíne sa bude ešte považovať za zaplatené načas !
Po tomto termíne budeme musieť od oneskorencov vyberať poplatok za obnovu členstva.

Upozorňujeme všetkých členov aby si prečítali internú Smernicu o platení a o vydávaní povolení, ktorú najdete na našej webovej stránke v časti "Dokumenty\Interné normy a smernice" alebo kliknutím dole na prílohu, podľa ktorej sa bude predaj členských známok, povolení a výber ostatných poplatkov riadiť.

Hlavne chceme upozorniť, že povolenie na rok 2019 bude vydané iba po vrátení riadne vyplneného povolenia - prehľadu o úlovkoch za rok 2018 !

Ďalšie termíny predaja v roku 2019 budú zverejnené postupne.