Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

Príjem nových členov v roku 2019 ukončený!!!

Druhý kurz ukončený!

     Základná organizácia oznamuje termíny - 2. kurz v súvislosti s prijímaním nových členov:

1. školenie - dňa 7.4.2019 o 8:00hod.
2. skúšky - dňa 14.4.2019 o 8:00hod.

- školenie aj skúšky budú vykonané vo veľkej zasadačke Mestského úradu Partizánske,
- školenia a skúšok sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu v termíne do 5.4.2019.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.
___________________________________________________________________________________
Výsledky 2. kurzu:
Skúšok sa zúčastnilo 41 osôb a z toho:
2 osoby neprospeli z testov - 1 osoba neprijatá - má vydaný trvalý zákaz členstva v SRZ,
                              1 osoba skúšky opakovať nebude.