Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

UPOZORNENIE - príjem nových členov v roku 2020 je ukončený! 
 _________________________________________________________________________________________
     Základná organizácia oznamuje termíny školení v súvislosti s prijímaním nových členov v roku 2021:

1. školenie - dňa XX.X.2021 o 08:00hod. - iba záujemcovia vo veku od 15 rokov a viac
2. školenie - dňa XX.X.2021 o 10:00hod. - iba záujemcovia vo veku od 15 rokov a viac
3. školenie - dňa XX.X.2021 o 12:00hod. - iba záujemcovia vo veku od 6 - 14 rokov

Termíny skúšok budú dohodnuté osobitne po ukončení školenia a budú vykonané do 7 dní.

- školenie aj skúšky budú vykonané v zasadačke MsO SRZ Partizánske - 2. poschodie v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske,
- školenia sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac a skúšok osoby vo veku 10 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu alebo stačí vyplniť priamo pred školením pri prezentácií,
- kapacita miestnosti na jedno školenie je do 20-24 osôb. Ak bude záujem na jedno školenie vyšší, presunú sa záujemcovia na druhý termín školenia.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.
___________________________________________________________________________________
Výsledky 1. kurzu z roku 2020:
Skúšok sa zúčastnilo 26 osôb a z toho jedna osoba na skúške neprospela.