Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

Príjem nových členov v roku 2022 je ukončený. 

     MsO SRZ Partizánske vyhlasuje v tomto roku posledný termín školenia dňa XX. xxxx 2022 (sobota) o 9:00hod., ktoré sa uskutoční v kancelárii ZO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Podklady na školenie a skúšku nájdete dole v prílohách. Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii ZO. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3x4 cm.


Hlavné zásady a pravidlá pre školenie a skúšky:
- školenie aj skúšky budú vykonané v zasadačke MsO SRZ Partizánske - 2. poschodie v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske,
- školenia sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac a skúšok osoby vo veku 10 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné od 1.1.2022 vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu alebo stačí vyplniť priamo pred školením pri prezentácií, vo vlastnom záujme vyplňte telefónny kontakt,
- kapacita miestnosti na jedno školenie je do 20 osôb. Ak bude záujem na jedno školenie vyšší, presunú sa záujemcovia na druhý termín školenia. V prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa tento počet primerane zmenší.

     Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x4 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.

Ku dňu 17.8.2022 bolo prijatých 103 nových členov všetkých vekových kategórií, z toho siedmi k nám prestúpili z inej ZO SRZ. Do inej organizácie prestúpili piati.