Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

UPOZORNENIE - príjem nových členov v roku 2020 je ukončený! 
 ___________________________________________________________________________________
     Základná organizácia oznamuje termín - X. kurz v súvislosti s prijímaním nových členov v roku 202X:

1. školenie - dňa XX.X.2020 o 18:00hod. - xxxxxxx
2. skúšky - dňa XX.X.2020 o 8:00hod. - xxxxxxx

- školenie aj skúšky budú vykonané vo veľkej zasadačke Mestského úradu Partizánske,
- školenia sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac a následne skúšok osoby vo veku 10 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu v termíne do XX.X.202X,
- ak nestihnete odoslať prihlášku, môžete sa dostaviť priamo na školenie, kde túto prihlášku vyplníte na mieste.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.
___________________________________________________________________________________
Výsledky 1. kurzu z roku 2020:
Skúšok sa zúčastnilo 26 osôb a z toho jedna osoba na skúške neprospela.