Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

     Základná organizácia oznamuje termíny - 2. kurz v súvislosti s prijímaním nových členov:

1. školenie - dňa 7.4.2019 o 8:00hod.
2. skúšky - dňa 14.4.2019 o 8:00hod.

- školenie aj skúšky budú vykonané vo veľkej zasadačke Mestského úradu Partizánske,
- školenia a skúšok sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu v termíne do 5.4.2019.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.
___________________________________________________________________________________
Výsledky 1. kurzu:
6 detí vo veku 6-9 rokov - všetky deti prijaté za člena
1K141 - prijatý za člena     1K142 - prijatý za člena     1K143 - prijatý za člena
I075I - prijatý za člena     AD436 - prijatý za člena     J14X9 - prijatý za člena
KL7M7 - prijatý za člena     LS172 - prijatý za člena     R3NWR - prijatý za člena
U8387 - prijatý za člena     DB5CE - prijatý za člena     MV6V5 - prijatý za člena
YA6BL - prijatý za člena     BHHYW - prijatý za člena     P01W4 - prijatý za člena
VXZ73 - prijatý za člena     CBJ3X - prijatý za člena     VLT6R - prijatý za člena
R9SRR - prijatý za člena     Y6639 - prijatý za člena     BY46H - prijatý za člena

IC10T - prijatý za člena     Q3B4K - prijatý za člena     D5110 - prijatý za člena
OIZK4 - prijatý za člena     N553R - prijatý za člena     RZR2X - prijatý za člena