Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

     Základná organizácia oznamuje prvé termíny v súvislosti s prijímaním nových členov:

1. školenie - dňa 27.1.2019 o 8:00hod.
2. skúšky - dňa 3.2.2019 o 8:00hod.

- školenie aj skúšky budú vykonané v kancelárii MsO SRZ Partizánske,
- školenia a skúšok sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 v termíne do 24.1.2019

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.