Nachádzate sa tu

Termín pre odovzdanie povoleniek za rok 2020

Každý člen musí odovzdať všetky povolenia na rybolov za rok 2020, ktoré mu boli vydané, najneskôr do 15.01.2021. (Vyhláška č.381, §14, odst.21)

Poznámka:
- povolenia môže člen odovzdať vhodením do schránky MsO SRZ Partizánske na prízemí v budove našej kancelárie na Februárovej ulici č. 152 - oproti pošte, alebo zaslaním poštou doporučeným listom na adresu našej kancelárie.
- odovzdané povolenia musia mať riadne vyplnený sumár úlovkov a návštev revírov - aj pokiaľ si loviaci počas roka neprivlastnil žiaden úlovok !