Nachádzate sa tu

Úlovky

Prehľady o tom ako sa nám darí loviť

V nasledujúcom sú zoradené informácie o tom, ako sa nám počas jednotlivých rokov darilo loviť.
Žiaľ, do týchto prehľadov nemohli byť zarátané úlovky našich členov, ktorí si do 15. januára nasledujúceho roka nesplnili svoju základnú povinnosť - odovzdať riadne vyplnený Prehľad o úlovkoch.
Výročná členská schôdza, ktorá sa konala dňa 19.03.2017 odhlasovala pre týchto členov "Zarybňovací poplatok" vo výške 20,- €, ktorý budú musieť zaplatiť, ak si budú chcieť zakúpiť Povolenie na rybolov v nasledujúcom kalendárnom roku.

Úlovky 2016

V nasledujúcich priložených súboroch si môžete prezrieť prehľad o tom ako sa nám darilo loviť v roku 2016.

V tabuľkách, žiaľ nemohli byť zarátané úlovky zo 118 neodovzdaných Prehľadov o úlovkoch !!!

Úlovky sú zoradené podľa charakteru a typu vôd :
- vody kaprové vlastné
- vody kaprové zväzové
- vody pstruhové
- SPOLU