Nachádzate sa tu

Zrušenie konania VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE apríl 2020

Vzhľadom k súčasnej situácii s koronavírusom a v súlade s prijatými opatreniami štátu, samosprávy a Rady SRZ Žilina, predsedníctvo MsO SRZ Partizánske rozhodlo, že sa Výročná členská schôdza (VČS) pôvodne plánovaná na 05.04.2020
!!!  RUŠÍ  !!!
 
Nový - náhradný termín konania VČS bude oznámený na našej web stránke v dostatočnom predstihu.

Výbor MsO SRZ Partizánske na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ schválil, že nebude považovať nezaplatenie členského príspevku do 30.04.2020 za porušenie stanov SRZ (dôvod na stratu členstva v SRZ).
 

Výbor MsO SRZ Partizánske